Οι πρώτες εκτιμήσεις στο κυβερνητικό επιτελείο είναι πως ο κρατικός μηχανισμός έκανε και εξακολουθεί να κάνει με αυταπάρνηση το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθεί στις συνθήκες κρίσης που προκάλεσαν οι μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται, σημειώνοντας την άμεση κινητοποίηση όλων από την πρώτη στιγμή, ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι υπήρξε ο κατάλληλος συντονισμός για την αντιμετώπιση των πολλών και ταυτόχρονων εστιών.