Συγκεκριμένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε τα παρακάτω: